• کتابخانه

در روز چهارشنبه 20 مرداد ماه مراسم تقدیر و تشکر از مدرس قرآن سرکار خانم امیرخانی در دانشگاه پیر بکران به عمل آمد

در روز یکشنبه 13 تیرماه تعداد زیادی از کارشناسان ،مدیران ، معاونان و معلمین نواحی مختلف آموزش پرورش استان اصفهان من جمله ناحیه 2،3،5،6 و...) در مرکز پیش دبستانی مهاد11 حضور بهم رسانیدند.

در روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه نواموزان مرکز پیش دبستانی به همره مادران و مربیان خود به باغ بانوان رفتند.در این روز ابتدا جشن پایان دوره مرکز پیش دبستانی برگزار شد و در ادامه نواموزان روزی پر از شادی و نشاط را سپری کردند.

مکه امشب نورباران میشود/درحرا اقرا نمایان میشود/برسر بال ملایک مصطفى/ میشود مبعوث با امر خدا /عید بزرگ مبعث بر تمام شیعیان مبارک باد

  • متولدین این ماه

زارعی

کرباسی

کاوئی

اسامی اصفهانی

توکلی

الشریف

اسلامي دهکردي

حسین علی
  • ایستگاه اندیشه کودکان

  • نماز

برنامه نماز جماعت
در مرکز پیش دبستانی

 هر هفته چهارشنبه

  • گزارش تصویری