• کتابخانه

در روز یکشنبه 24 بهمن ماه پزشک متخصص کودک در مرکز پیش دبستانی حضور داشتند و نواموزان را معاینه کردند.

در روز سه شنبه 19 بهمن ماه جلسه قطبی مدیران ناحیه 3 با حضور جمعی از مدیران در مرکز پیش دبستانی برگزار شد.

فعالیت های مرکز پیش دبستانی در دهه فجر

نمایشگاه تخصصی کودک از 12 تا 22 بهمن ماه در مرکز پیش دبستانی برگزار شد.در این نمایشگاه کاردستی های نواموزان به نمایش گذاشته شد.